Äldre dam ute på promenad i grönskan med sin rullator.

Ansöka om äldreomsorg

Om du är över 65 år och själv inte kan tillgodose dina behov, till exempel klara vardagliga sysslor själv eller hjälp med personlig omvårdnad kan du få stöd och hjälp av socialtjänstens äldreomsorg.

Stödet är reglerat i Socialtjänstlagen.

Ring socialtjänsten för att ansöka

Vänd dig hit för att ansöka om äldreomsorg

Ansök via webben

Om du vill kan fylla i en ansökan/anmälan om stöd direkt på webben, skicka in den direkt på webben eller skriv ut och skicka till oss per post. När vi fått din ansökan kontaktar en äldreomsorgskonsulent dig.

Fyll  i förenklad ansökan om äldreomsorg (för dig som är 75 år eller äldre)

Fyll i traditionell ansökan om äldreomsorg (för dig över 65 år)

Du väljer vem som ska utföra din hemtjänst - eget val

Om du får din ansökan om hemtjänst beviljad har du möjlighet att välja vem du vill ska utföra tjänsten.

Anhörigvård

Dina beviljade insater kan i vissa fall utföras av en anhörig/närstående. Som ersättning erhåller den anhörige ett ekonomiskt bidrag. Mer om anhörigbidrag

Eget val

Kommunens egna verksamheter samt ett antal privata företag erbjuder hemtjänst, däribland vi på L&S Hemtjänst. Dessa företag är godkända av kommunen.

Hemtjänst

Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas stödinsatser för sådant som du inte klarar på egen hand.

Hemtjänst kallas detta stöd och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen.