En äldre dam som sitter i rullstol och en tjej är ute på promenad i en grön park.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar hemtjänst?

Hur stor din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. Om du vill kan du ansöka om att betala en reducerad avgift för det stöd du får från socialtjänsten. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) samt att kunna betala hyran. Läs mer om avgift och avgiftsreducering

Vad kostar det att bo på ett boende?

Aktuella avgifter för särskilt boende.

Hur stor din avgift blir beror på din betalningsförmåga. Om du vill kan du ansöka om att betala en reducerad avgift för det stöd du får från socialtjänsten. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) samt att kunna betala hyran. Läs mer om avgift och avgiftsreducering

Kan man ställa sig i kö till ett boende?

Nej, du kan inte ställa dig i kö till särskilt boende. För att flytta till ett äldreboende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en äldreomsorgskonsulent i sin kommun.

Vad får hemtjänsten göra?

Hemtjänsten utför det stöd du är beviljad. Det stöd du beviljas är individuellt och fattas utifrån dina behov och din situation.

Kan jag göra en ansökan för min förälder/make/maka?

Är du utsedd som företrädare för din anhörige kan du göra en ansökan för din förälder/make/maka. Utsedd företrädare innebär att du är god man eller förvaltare. Annars måste alltid din närstående vara den som formellt gör ansökan.

När får man beslut om särskilt boende?

Vanligtvis får du besked om vilken hjälp du är beviljad inom två veckor. Är du beviljad särskilt boende lovar socialtjänsten att inom 3 månader erbjuda rum/lägenhet inom något av de särskilda boende inom kommunen som kan tillgodose ditt behov.

Vad är skilllnaden mellan trivselboende och ett vanligt äldreboende?

Trivselboenden är bostäder som är anpassade för en särskild målgrupp och kan se väldigt olika ut. Särskilt boende, "vanligt äldreboende", är det boende som är aktuellt när behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Mer om olika boendeformer för äldre