Leende man håller ömt om en äldre kvinna i rullstol.

Hemtjänst på ditt modersmål - vi kan utföra hemtjänst på flera olika språk

Grundförutsättningen för en väl fungerande hemtjänst är bra kommunikation och förståelse. Därför är det en självklarhet att du ska kunna få din hemtjänst utförd av personal som talar ditt modersmål. Inte nog med att de ska kunna tala ditt språk, de ska även ha förståelse och kunskap om din kultur och dina värderingar. Därför erbjuder vi på L&S Omsorg & Hemtjänst tjänsten hemtjänst på ditt modersmål med personal som har förståelse och respekt för din kulturella bakgrund - vi förstår dig!

Modersmål, språk, kultur och religion ses alltid ur ett mångkulturellt perspektiv av oss. Oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder ska alla känna sig lika behandlade. Detta garanteras inte minst av att ägarfamiljernas nationella, språkliga och kulturella bakgrunder.

Du bestämmer

För att du ska få den/de mest lämpliga assistenterna för dina behov och din bakgrund så anställer vi på din inrådan personal med den rätta språkkunskapen utifrån dina önskemål.

Vill du veta mer?

Om du inte vill kontakta oss direkt så kan du prata med någon i den förening eller samhörighet som du eventuellt tillhör. Vi har knutit kontakter och samarbeten med flera olika religiösa och etniska föreningar som känner till både oss och vår verksamhet väl.