Äldre man visar glatt upp sina röda och vita rosbuskar.

Varför välja L&S Omsorg & Hemtjänst?

Du ska välja L&S Omsorg & Hemtjänst för hemtjänst om du tycker följande är viktigt:

  •  Delaktighet i hur din hemtjänst ska utföras
  • Trygghet i allt från personalens dagliga arbete hos dig till trygghet i att alla dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt för att öka din livskvalitet
  • Att din hemtjänst ska ske i en familjär atmosfär och utförs med engagemang, respekt, ödmjukhet, kompetens och bygger på ömsesidig förståelse
  • God kommunikation som sker på dina villkor och på ditt modersmål
  • Att det omsorgsföretag du anlitar ska ha snabba och enkla beslutsvägar

Vi är övertygade om att ovanstående punkter är viktiga för dig, så vi kommer att kunna ge dig en hemtjänst med god kvalité som utgår från din situation och dina behov. Kontakta oss redan nu via telefon eller mail. Vi besvarar alla förfrågningar via mail inom 24 timmar. Läs mer om våra värdegrunder här.

Närstående

Om du har en närstående som är i behov av hemtjänst och vill se vilka alternativ som finns så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vår hemtjänst sker i dialog med kunden och dess närstående. Vi har inte bara ett ansvar mot vår kund att ge den bästa hemtjänsten, det är även vårt jobb att skapa en trygghet och ett lugn för kundens anhöriga genom god dialog och transparens i vårt arbete. Vi arbetar hårt för att ständigt utveckla vårt arbete och öka våra kunders livskvalité. Som närstående till vår kund är du en viktig pusselbit i vår strävan att bli bättre.