L&S Gruppen deltog i den Internationella dagen på Folkets hus den 23 mars 2013.