Kenth Johansson är ledamot i L&S Gruppen AB sedan 2014. Han är utbildad civilekonom och har under många år arbetat inom sågverksindustrin. Han har idag egen konsultverksamhet med fokus på ekonomi- och affärsutveckling i tillväxtföretag.

Övriga uppdrag: ordförande och ledamot i fullmäktigerådet Umeå samt ledamot i Trygg-Stiftelsens fullmäktige, styrelseledamot i Englund Trä AB och Scherdin Holding i Umeå AB.