Värdegrund

L&S Gruppens värdegrund vilar på begreppen: Hållbarhet, god omsorg, familjär atmosfär och mångfald.

  • Hållbarhet - med medskapande, kompetens, ständiga förbättringar och utveckling ger L&S Gruppen stabilitet och god vård.
  • God omsorg - med fingertoppskänsla anpassad efter kundens önskemål och behov. Samt med personlig vägledning och stöd.
  • Familjär atmosfär - samtal och dialog ska bygga på ömsesidig förståelse. Enkelhet, närhet och snabba beslutsvägar genom ägarfamiljens deltagande i den dagliga verksamheten.
  • Mångfald - modersmål, språk, kultur och religion ska alltid ses ur ett mångkulturellt perspektiv. Oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder skall alla känna sig lika behandlade.