Hur används pengarna?

Eventuell vinst kommer att återinvesteras i våra kunder och vår personal genom;

  • Ständig förbättring och utveckling av företaget
  • Kompetenshöjande insatser i form av kurser och utbildningar
  • Handledning
  • Kundevenemang
  • Friskvård och hälsa