Glad flicka gör tummen upp.

Juridisk rådgivning - 
så hjälper vi dig

Rätten till och omfattningen av din personliga assistans regleras av Lagen om Stöd och Service (LSS) till vissa funktionshindrade. Denna lag är en så kallad rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Men för att bevisa att du uppfyller dessa kriterier och krav så krävs många intyg, ansökningar samt myndighetskontakter, och det kan i många fall krävas hög juridisk kompentens för att få alla dessa delar att bli rätt. Därför erbjuder vi dig juridisk rådgivning.

Denna rådgivning och juridiska hjälp ska helt och hållet utgå ifrån dina behov och dina intressen där juristen/advokaten jobbar med dig som sin huvudklient. Därför har vi på L&S Assistans valt att erbjuda juridisk rådgivning genom extern advokatbyrå. På så vis försäkras du att din advokat/jurist endast jobbar för ditt bästa, till skillnad mot många andra omsorgsföretag där de anställda juristerna i första hand jobbar för företagets bästa.

Trygghet

Juridisk rådgivning och hjälp handlar egentligen om en enda sak - trygghet. Vi vet hur viktig din personliga assistans är och hur mycket antalet timmar kan påverka din livskvalitet. Hur rätt hjälpmedel kan öppna upp en hel värld för dig. Därför har vi även koll på vilka andra rättigheter och stödmöjligheter som du kan ha rätt till, läs mer om vilka möjligheter som finns. Vi samarbetar med två externa företag som är specialister inom området. En advokatbyrå samt en juristbyrå.

Juridisk rådgivning är alltså ett verktyg som är skönt att ha i ryggen när du ska göra en ansökan om personlig assistans, men också en trygghet att ha tillgänglig även efter att du har fått din personliga assistans beviljad. Vi finns t.ex. tillhands under tiden då ditt beslut om assistansersättning blir omprövat - så att du alltid har en god juridisk kompetens som stöd. Läs mer om omprövning.