Glad flicka gör tummen upp.

Jurist Eva Roos, Er Jurist Umeå AB

Jur.kand. Eva Roos har mångårig erfarenhet från socialförsäkringsområdet och biträder L&S Assistans och deras kunder avseende juridiska frågor. Hon är utbildad jurist vid Umeå Universitet med examen år 1996. Som jurist har hon främst arbetat med socialförsäkringsärenden vid Försäkringskassan och Förvaltningsrätt. Som processförare har hon varit Försäkringskassans företrädare i domstolsprocessen. Hon arbetade då med alla ärendeslag inom Försäkringskassan, bland annat LASS.

Idag företräder hon den enskilde i processen. Dessutom är Eva Roos leg. sjuksköterska med mångårig erfarenhet från olika vårdområden. Hennes specialistkompetens är barn och ungdom, och hon har främst arbetat med neonatal intensivvård och som skolsköterska. Dessa kompetenser och erfarenheter är till stor nytta för L&S Assistans verksamhet och kunder.

Eva Roos har som målsättning att den enskilde individen ska få ett korrekt beslut utifrån sina individuella förutsättningar och utifrån de regler vi har att förhålla oss till. Den enskilde ska få upprättelse genom en framgångsrik rättsprocess, vilken blir mer balanserad, jämbördig och rättssäker med hjälp av ett kompetent ombud. Individen ska inte ensam behöva strida för sin sak.

Det gåeva_roos.jpgr bra att ta kontakt med Eva Roos vid frågor eller behov av råd och stöd om ansökningar, begäran av omprövning, överklaganden samt övriga behov i kontakten med myndigheter och domstolar.

Eva Roos kan nås via telefon 070 - 251 10 05 eller e-post eva@er-jurist.se eller via hemsidan www.er-jurist.se.