Glad flicka gör tummen upp.

Omprövning

Omprövning innebär kortfattat att Försäkringskassan går igenom ditt behov av assistans för att kontrollera så att du har rätt beslut. Omprövning av ditt beslut om assistansersättning sker i princip vartannat år. Anledningen till att denna regel finns är för att en persons hjälpbehov kan förändras över tid, och är därför till för att försäkra att du har rätt antal timmar beviljade.