Glad flicka gör tummen upp.

Rätten till assistans

Lagen om Stöd och Service (LSS) reglerar vem som har rätt till personlig assistans. Denna lag är en rättighetslag vilket innebär att alla har rätten till den - förutsatt att man uppfyller vissa kriterier. Det är sedan upp till din kommun eller Försäkringskassan att göra en objektiv bedömning av just dina behov och om just du uppfyller dessa kriterier.

Har du rätt till assistans?

Vårt team på L&S Assistans har god erfarenhet av denna bedömning och vet vad som krävs för att få personlig assistans. Känner du att du är i behov av personlig assistans så får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig att bedöma dina möjligheter till personlig assistans.

Om vi gör bedömningen att du uppfyller de kriterier som krävs så hjälper vi dig hela vägen fram till ett friare och rikare liv, här kan du läsa mer om själva sökprocessen.

De regler som gäller i korthet

Det är i huvudsak tre kriterier som avgör om du kan få personlig assistans:

 • Ålder
 • Personkrets
 • Grundläggande behov

Ålder

Det finns ingen nedre gräns i ålder för att få assistans, däremot finns det en övre gräns på 65 år. Fram till dess att du fyller 65 år kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Är du däremot 65 år eller äldre kan du inte få personlig assistans, däremot får du eventuellt behålla den assistans du beviljats före du blev 65 år. Är du 65 år och äldre så läs gärna mer om hemtjänst.

Personkrets

Lagen säger att du måste tillhöra någon av de tre nedanstående personkretsarna för att få assistans. Personkretsar är en slags kategorisering av olika typer av handikapp.

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande handikapp
 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
 3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Grundläggande behov

Du måste behöva hjälp med något eller några av de grundläggande behoven som är:

 • Personlig hygien - behöver du exempelvis hjälp att gå på toaletten eller duscha?
 • Måltider. Att man kan få i sig mat på egen hand är ett grundläggande behov, däremot räknas matlagning till ett "övrigt behov"
 • Att klä av och på sig - Behöver du hjälp att klä på och av dig?
 • Kommunikation, behöver du hjälp med att göra dig förstådd?
 • Annan hjälp - kan omfatta exempelvis aktiv tillsyn för att förhindra ökad risk till skada

Övriga behov

Om du blir beviljad assistans för dina grundläggande behov (se ovan) kan du även bli beviljad timmar för övriga behov. Sådana behov kan exempelvis vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Är du en aktiv person kan du få fler timmar till dina övriga behov än till dina grundläggande behov. Man ansöker om assistanstimmar till både grundläggande och övriga behov vid samma tillfälle.