Glad flicka gör tummen upp.

Sökprocessen - hur går det till?

 Om du är i stånd att söka personlig assistans så ska först och främst en skriftlig ansökan lämnas in till din kommun eller Försäkringskassan. Om ditt behov av hjälp avseende de grundläggande behoven är färre än 20 timmar i veckan är det kommunen som kommer att fatta beslut gällande din ansökan, medan det är Försäkringskassan som fattar beslut i frågan om behovet är fler än 20 timmar i veckan.

Grundläggande behov innefattar att klä av och på sig, matning, skötsel av sin personliga hygien och att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om ditt funktionshinder. Eftersom det är svårt att själva avgöra hjälpbehovet, och framför allt är det svårt att avgöra hur både kommun och Försäkringskassan beräknar dessa behov, så är det rekommenderat att skicka till båda instanser trots att det är antingen den ene eller den andre som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Denna ansökningsprocess hjälper vi dig gärna med, så att du själv inte behöver fylla i några blanketter om du inte vill.

För att göra din ansökan giltig behöver du också styrka ditt behov med följande:

  1. Läkarintyg
  2. ADL-bedömning (görs av en arbetsterapeut, ofta på Habiliteringen)
  3. Övriga eventuella intyg som styrker dina behov

När du har skickat in din ansökan så kommer därefter en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att göra ett hembesök hos dig, för att skapa sig en bild av hur din vardag ser ut och vilka behov du har. Enligt Försäkringskassans policy så ska det passera högst 120 dagar från det att du har skickat din ansökan, till att ett beslut om assistans fattas - men tyvärr, så kan det ofta dröja längre än så.

Att överklaga

Om beslutet inte ser ut så som du hade förväntat dig, antingen genom att du får ett avslag eller genom att du blivit beviljad färre timmar än du ansökt om, så har du rätt att överklaga hos Förvaltningsrätten. Om även Förvaltningsrätten ger avslag, så kan du även ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten och därefter i Högsta förvaltningsdomstolen (som är den sista instansen).

Vi hjälper dig gärna på vägen mot ett assistansbeslut, och om detta assistansbeslut uppfattas vara felaktigt av dig, så hjälper vi dig att överklaga beslutet och kan avgöra om det finns anledning att agera. Det viktigaste för oss är att du får den assistans som du har rätt till, så att du kan leva ditt liv till fullo.