Glad flicka gör tummen upp.

Varför en extern advokatbyrå?

Till skillnad mot många andra omsorgsbolag har vi valt att inte anställa några egna jurister/advokater utan överlåter sådana ärenden på en extern advokatbyrå. Det finns två huvudorsaker till detta:

  • Vi anser att ditt juridiska ombud endast ska ha ett huvudintresse - vad som är bäst för dig
  • En hel advokatbyrås samlade kompetens är starkare än ett fåtal juristers

Personlig assistans handlar om din rätt till ett fritt liv. I kampen för dina rättigheter får inga andra särintressen komma i vägen. Juristens/advokatens enda prioritering ska vara dina behov och önskemål. Därför är det av allra största vikt att juristen/advokaten jobbar åt dig med dig som sin klient och inte med oss som klient. Detta gör det möjligt för juristen/advokaten att hjälpa dig på ett bredare sätt än vad exempelvis omsorgsanställda jurister kan göra som endast jobbar med frågor rörande de tjänster deras bolag tillhandahåller. De jurister/advokater vi tillhandahåller via den externa advokatbyrån har inga sådana restriktioner vare sig i intresse eller i kompetens.

Kompetens är en färskvara som hela tiden behöver förnyas. Lagar och regler ändras ständigt vilket kräver ett enormt behov av utveckling av kompetensen inom juridiken. Vår externa advokatbyrå jobbar ständigt med att utveckla sin kompetens inom de frågor som rör dina rättigheter till ett fritt liv. Till skillnad från ett omsorgsföretag med ett fåtal jurister anställda så har en advokatbyrå helt andra resurser att lägga på kompetensutveckling samt möjligheter att lära sig av varandra. För att inte glömma de möjligheter de har att lägga in  de rätta resurser som behövs i varje ärende.