Glad flicka gör tummen upp.

Vilka möjligheter finns?

Utöver rätten till personlig assistans så kan det finnas möjligheter för dig att även få stöd inom andra områden. Det kan handla om allt ifrån parkeringstillstånd till bostadsanpassningsbidrag. Vi har kunskap om bl.a. nedanstående rättigheter:

 • Bilstöd
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Diskrimineringslagen
 • Färdtjänst
 • Förvaltningslagen
 • Förvaltningsprocesslagen
 • Handikappersättning och vårdbidrag
 • LASS, lagen om assistansersättning
 • LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Parkeringstillstånd
 • Riksfärdtjänst
 • Socialtjänstlagen
 • Trafikförordningen
 • Vårdbidrag

Som ditt personliga assistansbolag så ser vi det som vår huvudsakliga arbetsuppgift att förhöja din livskvalitet även utanför det traditionella området med personlig assistans. Med vår juridiska rådgivning hjälper vi dig att tillvarata dina intressen inom alla områden som lagen ger dig rättigheter inom. Vi känner inte bara till vilka rättigheter du har, vi hjälper dig också att ta till vara på dem på bästa sätt utifrån din livssituation.