ه جمع ما خوش آمدید

 "ال‌ اس گروپن" یک کمپنی خانوادگی است که بّر اساس دوستی‌ و صمیمیت فعالیت می‌کند. خدماتی که از طرف ما به متقاضیان کمک ارائه می‌‌شود دارای  کیفیت بلند است که خواست و خواهش شخص کمک گیرنده در اولویت قرار دارد

ما قصد داریم که همیشه بهترین خدمات درمانی و مراقبتی را به شما ارائه کنیم و همچنان می‌خواهیم که در این کار الگو و رهبر باشیم. کار کردن آگاهانه برای برابری جنسیتی و تنوع طلبی برای محافظت و حمایت از هر نوع نیاز فردی که این خود بهترین مراقبت و مواظبت ممکن است

شرط اساسی‌ برای عملکرد خوب در کمک‌های شخصی‌ و مراقبت در منزل ارتباط خوب و درک متقابل است.بنابر این واضح است که شما می‌‌توانید کمک‌های شخصی‌ و مراقبتی خود را از کسانی‌ دریافت کنید که به لسان خود شما صحبت می‌‌کنند. نه تنها صحبت به زبان مادری  شما ، بلکه آنها کولتور ، فرهنگ و ارزش‌های شما را می‌‌شناسند و درک می‌‌کنند. به همین منظور " ال‌ اس گروپن " دستیارانی را در خدمت شما قرار خواهد داد که به زبان شما صحبت کند، به کولتور و فرهنگ شما آشنا باشد و به آن احترام بگذرد- ما شما را درک می‌‌کنیم

زبان مادری، فرهنگ و مذهب  همیشه از دیدگاه چند فرهنگی‌ دیده می‌‌شود و همه باید صرف نظر از منشأ قومی و توانایی احساس کنند که با دیگران برابرند

ما کارمندان خود را بر اساس دانش زبان و خواهش و نیاز‌های شما استخدام می‌کنیم تا این امکان برای شما فراهم شود که مناسبترین و بهترین فرد برای کمک را در اختیار داشته باشید، با این حال اگر شما می‌‌خواهید که دستیار شخصی شما یکی از اقارب و نزدیکانتان باشد ،چرا که از نیاز‌های شما آگاهی‌ دارند ، پس ما میتوانیم این شخص را استخدام کنیم. برای مثال  دوست یا یکی‌ از اعضای فامیل...پس نقش ما و شخص مذکور نقش صاحب کار و کارمند خواهد بود و نقش ما و شما را ، شما تعیین می‌‌کنید 

اگر شما نمیخواهید یا نمیتوانید مستقیماً با ما در تماس شوید ، پس می‌‌توانید از طریق اتحادیه یا انجمنی که عضوش هستید اقدام کنید. ما با انجمن‌های مختلف مذهبی‌ و قومی که کار و هدف ما را به خوبی‌ می‌‌دانند در ارتباط هستیم و اگر می‌‌خواهید که بدانید ما چگونه می‌‌توانیم به شما کمک کنیم تا سطح کیفی‌ زندگی‌ روزمره تان را بالا ببرید ، با شخص رابط ما و انجمنتان به تماس شوید.