Välkommen till L&S Gruppen på teckenspråk

 

Källtexten till filmen

L&S Gruppen är ett familjeföretag med ett kärleksfullt och empatiskt bemötande. Tjänsterna ska utföras på ett omsorgsfullt sätt med hög kvalité där brukarens självbestämmande och önskemål står i centrum för insatserna.

Vi skall alltid ge god vård och omsorg. Samt vara ett föredöme och ledande i branschen. Arbeta medvetet för jämställdhet, integritet och mångfald för att bevaka och värna om individens olika behov och genom detta kunna ge bästa möjliga vård och omsorg.

Grundförutsättningen för en väl fungerande personlig assistans och hemtjänst är bra kommunikation och förståelse. Därför är det en självklarhet att du ska kunna få din personliga assistans samt hemtjänst utförd av assistenter som talar ditt modersmål. Inte nog med att de ska kunna tala ditt språk, de ska även ha förståelse och kunskap om din kultur och dina värderingar. Därför erbjuder vi på L&S Assistans personlig assistans på ditt modersmål och assistenter som har förståelse och respekt för din kulturella bakgrund - vi förstår dig!

Modersmål, språk, kultur och religion ses alltid ur ett mångkulturellt perspektiv av oss. Oavsett etnisk tillhörighet och funktionshinder ska alla känna sig lika behandlade. Detta garanteras inte minst av att ägarfamiljernas nationella, språkliga och kulturella bakgrunder.

För att du ska få den/de mest lämpliga assistenterna för dina behov och din bakgrund så anställer vi på din inrådan assistenter med den rätta språkkunskapen utifrån dina önskemål. Om du däremot hellre vill att någon i din närhet ska jobba som din personliga assistent, då denne kan tillgodose dina behov av personlig assistans, så kan vi även anställa denna person, t.ex. en familjemedlem eller en vän. Då blir vår främsta roll arbetsgivaransvaret för denne person. Vår roll i din personliga assistans är det du som bestämmer.

Om du inte vill kontakta oss direkt så kan du prata med någon i den förening eller samhörighet som du eventuellt tillhör. Vi har knutit kontakter och samarbeten med flera olika religiösa och etniska föreningar som känner till både oss och vår verksamhet väl. Här får du kontaktuppgifter till din förening dit du kan vända dig till för att få veta mer om hur vi kan passa in i din vardag och höja din livskvalitet.

Vi kommer att tillhandahålla tolk för teckenspråk vid vårt möte med dig. Maila oss dina uppgifter så bokar vi ett första träff.

Varmt välkommen!